Правові конструкції та підходи, спрямовані на усунення подвійного оподаткування

  • І. Я. Олендер
Ключові слова: податкові відносини, податкове законодавство, усунення подвійного оподаткування, податкове судочинство, податкові угоди

Анотація

У науковій роботі досліджено подвійне оподаткування як негативне явище у податкових відносинах, спричинене існуванням у податковому законодавстві суперечностей, що підлягають усуненню. Встановлено необхідність вироблення теоретичних підходів і правових конструкцій, які мають на меті усунення існуючих у податковому законодавстві розбіжностей для усунення подвійного оподаткування. Автором визначено правові конструкції та підходи, спрямовані на усунення явища подвійного оподаткування. У статті проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики усунення явища подвійного оподаткування з огляду на тривалий розвиток податкових відносин.

Автор акцентує увагу на неприйнятності більшості з поточних юридичних засобів боротьби держави з неприйнятним уникненням оподаткування з точки зору принципу верховенства права, який гарантує платникові податків регулювання податкових відносин виключно законодавчими актами та стабільність відповідних податкових зобов'язань.

За результатами проведеного у науковій роботі дослідження встановлено наявність трьох най-розповсюдженіших підходів до усунення подвійного оподаткування: усунення подвійного оподаткування за допомогою використання виключно внутрішньодержавних ресурсів; вирішення проблеми подвійного оподаткування шляхом застосування міжнародного податкового судочинства; укладення державами угод про уникнення подвійного оподаткування. В межах останнього підходу виокремлено два основні способи вирішення проблеми подвійного оподаткування в рамках угод про уникнення подвійного оподаткування: залік податку, який був сплачений в одній державі-партнері за угодою, при визначенні розміру податку, що підлягає сплаті в іншій державі-партнері за угодою; звільнення від оподаткування в одній державі-партнері за угодою в разі, якщо податки з них були сплачені в іншій державі-партнері за угодою.

Наголошено на невиправданості використання абстрактних приписів податкових норм, адже наслідком використання таких норм може стати диктат держави. Автором вважає виправданою необхідність виваженого підходу до призначення санкцій, які застосовуються до платника податків у випадку нечіткості положень чинного законодавства.

Посилання

1. Кучеров И.И. Международное налоговое право М. : ЗАО «ЮрИнфоР», 2007.
2. Helvering v. Gregory (1934). Цитата подається за: Gutkin, A. Sydney, Beck, David, Tax Avoidance vs. Tax Evasion. New-York : The Ronald Press Company, 1958. C. 7.
3. GSA. Wheatcroft, The Interpretation of Taxation Laws With Special Reference to Form and Substance. 1965. vol La Cahiers de Droit Fiscal, 7.
4. Hartman Dennis. Tax Avoidance. Washington, D.C. : Legal Publishing Society, Inc., 1930. C. 17.
Опубліковано
2020-08-14