ІННОВАЦІЙНА РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

  • М. П. Орзіх
Ключові слова: адміністративне право

Анотація

В умовах, коли нова влада рішуче заявляє про намір реально змінити координати розвитку суспільства і держави, проголошує якісно нові державно-правові цінності, актуалізується проблема інноваційної реконструкції адміністративно-територіального устрою країни. Програмна заява уряду про адміністративну реформу проголошує її мету — створення системи державного управління за стандартами демократичної правової держави . Одночасно вжиті організаційні заходи щодо реформи, встановлено посаду віце-прем'єр-міністра уряду з адміністративно-територіальної реформи, перші заяви і практичні кроки якого засвідчують, що реформа має відбутися не як косметична акція виключно для зміцнення керування державними справами, а матиме інноваційний характер, людській вимір та громадсько-суспільний орієнтир.

Посилання

1. «Назустріч людям»: Програма діяльності Кабінету Міністрів України / / Урядовий кур'єр. —2005. — 11 лют.
2. Концептуальні основи регіанальної політики в Україні: (Доповіді Л. М. Кравчука, І. С. Плюща, М. П. Орзіха, І. І. Лукінова, І. П. Бутка) / / Актуальні проблеми управління територіями в Україні. — К., 1993.
3. Про стан реалізації адміністративної реформи по удосконаленню діяльності органів виконавчої влади: Постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2000 р. / / Голос України. —2000. — 21 листоп.
4. Про функціональні повноваження першого віце-прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 р., №№175 / / Урядовий кур'єр.— 2005. — 16 берез.
5. Орзіх М. П. Державний устрій України: конституційна модель / / Вісник Академії правових наук України. — 1993. — № 1. Пор.: Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики / / Право України. — 2000. — №6 .
6. Regionalism іп European politics. — London; Oxford, 1987. — P. 8; Orzikh M. Rgionalism as a means to promote democracy stability and development / / 17-th Conference Europe of Regions:Abstracts. — Copenhagen, 1996.
7. Орзіх М. Не допустити ефекту «балканізації» / / Голос України. — 1993. — 6 лип.; Надолішний П. І. Ентонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — К., 1999; Орзих М. Ф. Конституционная реформа в Украине. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — С. 59-61.
8. Урядовий кур'єр. — 2005. — 22 квіт.
9. Безсмертний Роман. «Держава, як і будівля, починається з фундаменту» / / Там само.
10. Людина — громада — держава / / Урядовий кур'єр. — 2005. — 27 квіт.
11. Урядовий кур'єр. — 2005. — 11 лют.
Опубліковано
2020-08-14