ПРОТИДІЯ РОЗКРАДАННЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РОКІВ

  • С. А. Саблук
Ключові слова: кримінологія, карні злочини, стан злочинності, протидія злочинності, розкрадання соціалістичної власності, крадіжки

Анотація

У статті проаналізовано організацію протидії розкраданню соціалістичної власності в Україні в другій половині 1940-х років. На основі аналізу кількісних і якісних показників прояву цього виду злочину подано оцінку ефективності заходів, спрямованих на протидію розкраданню. Визначено причини поширення фактів розкрадання соціалістичної власності в умовах надмірної етатизації суспільства в тоталітарній державі.

Посилання

1. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии : [учебник для магистров] : в 2 т. / В.В. Лунеев. –М. : Издательство «Юнрайт», 2012– . – Т. 1 : Общая часть. – 2012. – 1003 с.
2. Історія українського селянства : у 2 т. / [О.В. Андрощук, А.В. Блануца, Д.П. Ващук та ін.] ; відп. ред.В.А. Смолій. – К. : Наукова думка, 2006– . – Т. 2. – 2006. – 653 с.
3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 959. – 342 арк.
4. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4100. – 16 арк.
5. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4376. – 25 арк.
6. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4379. – 630 арк.
7. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4394. – 425 арк.
8. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4458. – 154 арк.
9. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4459. – 37 арк.
10. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4460. – 65 арк.
11. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4806. – 483 арк.
12. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4937. – 397 арк.
13. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4942. – 269 арк.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4943. – 269 арк.
15. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4947. – 214 арк.
16. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4948. – 25 арк.
17. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4949. – 24 арк.
18. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 875. – 275 арк.
19. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1727. – 298 арк.
Опубліковано
2020-05-08