Небанківська електронна платіжна система як середовище обігу віртуальної валюти

  • А. В. Лозовицький
Ключові слова: приватні гроші, електронні гроші, платіжний засіб, цифрова валюта, криптовалюта, платіжна система, блокчейн, розподілений реєстр, децентралізована довіра

Анотація

У статті аналізується особливості діяльності небанківських електронних платіжних систем з використанням віртуальної валюти - приватних платіжних систем і платіжних систем децентралізованої довіри, діяльність яких не врегульована законодавчо та становить потенційну загрозу діючій грошовій системі країни.

Діяльність таких електронних платіжних систем, будучи неврегульованою у законодавствах більшості країн, часто не суперечить йому та є предметом правової дискусії науковців усього світу. Основну причину такої ситуації я вбачаю в особливостях суспільних відносинах, що мають ширше коло засобів регулювання, ніж засоби, які використовуються об'єктивним правом у випадку впорядкування діяльності вже відомих операторів платіжних послуг та електронних платіжних систем.

Виключно публічно-правові методи регулювання грошового обороту виявилися не ефективними у відносинах з приватними електронними платіжними системами і платіжними системами децентралізованої довіри. За таких обставин адміністративне регулювання грошового обороту, а разом з тим і вплив державної влади на суспільні процеси у сфері обігу грошових коштів може бути обмеженим і залишитися лише в рамках публічних фінансів, де використовуються законні платіжні засоби.

Своє завдання вбачаю у дослідженні сутності суспільних відносин, які виникають з приводу діяльності нових типів небанківських електронних платіжних систем і використання віртуальних валют як особливого виду електронних грошей. Отримані висновки можуть бути використані у пропозиціях щодо ефективного врегулювання таких суспільних відносин з огляду на їх особливості, що необхідно враховувати у нормотворчій діяльності.

Варто також наголосити, що необхідність у такому дослідженні зумовлена й тим, що діяльність таких платіжних систем та подальше її правове врегулювання відповідає суспільним інтересам та інтересам цивільного обороту з огляду на значне поширення цифрових і віртуальних валют серед населення. Відповідно і суспільні відносини, які виникають у процесі їх використання, можуть бути предметом законного інтересу кожного громадянина, який бере в них участь.

Посилання

1. Stankey R.F. Internet Payment Systems: Legal Issues Facing Businesses, Consumers and Payment Service Providers. 6 COMMLAW CONSPECTUS. 1998. № 11.
2. FATF, F.F.A.T. Virtual currencies - Key Definitions and Potential AML / CFT Risks. FATF Report, 2014.
3. Europe Central Bank. Virtual Currency Schemes: European Central Bank, 2012.
4. Rueckert C. Cryptocurrencies and fundamental rights. Journal of Cybersecurity, 2019.
5. Weninger. Arizona House Bill 2417, Section 2 / Arizona State : House of Representatives, 2017.
6. Guegan D. Public Blockchain versus Private blockhain, 2017.
7. Mancini Griffoli T., Martinez Peria M., Agur I. et al. Casting Light on Central Bank Digital Currencies. Staff Discussion Notes, 2018.
8. Central Europen Bank. Cryptocurrencies and tokens, 2018.
9. Bank for International Settlements. Central bank digital currencies. report by the Committee on Payments and Market Infrastructures and the Markets Committee, 2018.
10. НБУ. Аналітична записка за результатами пілотного проекту «Е-гривня» / Київ, 2018.
11. Ricks M., Crawford J., Menand L. Digital Dollars. Vanderbilt Law Research Paper. 2020. № 18-33.
12. Nabilou H. Central Bank Digital Currencies: Preliminary Legal Observations. Journal of Banking Regulation, Forthcoming, 2019.
13. Dabrowski M., Janikowski L. Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges
ahead, 2018.
14. Toffler A. Powershift: New-York : Bantam Books, 1990. 585 c.
15. Hayek F.A. Denationalisation of Money - The Argument Refined: The Institute of Economic
Affairs, 1990.
16. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права: Тула : Автограф, 2001. 720 c.
17. Cvetkova I. Cryptocurrencies legal regulation. BRICS Law Journal, 2018.
18. Camera G., Casari M., Bigoni M. Money and trust among strangers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013.
19. Cannan E., Knapp G.F., Lucas H.M. et al. The State Theory of Money. Economica, 1925.
20. McGinnis J.O., Roche K. Bitcoin: Order without law in the digital age. Northwestern Public Law Research Paper. 2017. № 17-06.
21. Wright C.S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. SSRN Electronic Journal, 2019.
22. Nakamoto S. Bitcoin open source implementation of P2P currency: URL: http://p2pfoundation. ning.com/forum/topics/bitcoin-open-sourceP2P Foundation.
23. Maurer B., Nelms T.C., Swartz L. "When perhaps the real problem is money itself!": the practical materiality of Bitcoin. Social Semiotics. 2013. Vol. 23, № 2. C. 261-277.
24. Fantacci L. Cryptocurrencies and the Denationalization of Money. International Journal of Political Economy. 2019. Vol. 48, № 2. C. 105-126.
25. Алісов Є.О. Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні / Харків, 2006.
Опубліковано
2020-08-14