ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

  • С. В. Ківалов
Ключові слова: адміністративна юстиція

Анотація

Прийняття Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС) [1] є однією з найважливіших подій, що сталися у незалежній Україні. Воно озна-менувало початок формування адміністративної юстиції та розвиток нового способу захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб від пору-шень з боку публічної адміністрації. Цілком очевидно, що цей документ є найпрогресивнішим нормативним актом з дня проголошення незалежності України, спрямованим на утвердження принципу: не людина для держави, а держава для людини. Підставою для такого висновку є ті новації, які знайшли своє відображення, насамперед, у принципах адміністративного судочинства. Саме вони досить наглядно підкреслюють особливості останнього та відмежо-вують його від цивільного та господарського судочинства.

Посилання

1. Офіційний вісник України. — 2005. — № 32. — Ст. 1918.
2. Там само. — 2002. — № 10. — Ст. 441.
3. Юридический вестник. — 1998. — № 4.
4. Бібліотека «Закону і бізнесу» — 1999. — № 1. — С. 18.
5. Офіційний вісник. — 1998. — № 13.
6. http: / / www. hrweb. org.
7. Офіційний вісник. — 1998. — № 1. — Ст. 25.
8. Бюлетень законодавства і юрид. практики України. — 2004. — № 11; Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах. —324 с.
9. Офіційний вісник. — 1999. — № 42. — Ст. 2075.
10. Урядовий кур'єр. — 2001. — 17 січ.
Опубліковано
2020-08-13