ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ОБОРОНИ

  • В. В. Сокуренко
Ключові слова: оборона, безпека, правове регулювання, держава, национальна безпека і оборона

Анотація

У статті здійснено аналіз підзаконних нормативно-правових актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони. Автором наголошено на недоліках цих актів та запропоновано зміни та доповнення до деяких із них.

Посилання

1. Про Стратегію сталого розвитку України 2020 : Указ Президента України від 12 січня 2015 року
№ 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12 лютого
2007 року № 105/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
3. Про часткову мобілізацію : Указ Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/15/2015.
4. Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави : Указ Президента України від 1 трав-
ня 2014 року № 447/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/447/2014.
5. Про посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань :
Указ Президента України від 14 лютого 2015 року № 84/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84/2015?test=qY4Mfbtc78fVgG6UZiaRJIIYHdlhcsFggk
RbI1c.
6. Питання головного органу військового управління Національної гвардії України : Указ
Президента України від 28 березня 2014 року № 346/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346/2014.
7. Про ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України у 2015 році : Указ Президен-
та України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 20 грудня 2014 року
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rnbo.gov.ua/documents/378.html.
8. Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності від 28 серп-
ня 2014 року : Рішенням Ради Національної безпеки та оборони, затверджене Указом Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/744/2014/paran5#n5.
9. Про затвердження військово-адміністративного поділу території України : Указ Президента
України від 2 вересня 2013 року № 498 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
Опубліковано
2020-05-08