Господарсько-правові основи функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту

  • Е. М. Деркач
Ключові слова: перевезення вантажів, господарська діяльність, річки, транспортне законодавство, договір перевезення, перевізний документ, відповідальність

Анотація

У статті висвітлюються основні проблеми правового регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, визначено напрями розвитку законодавства відповідно до законодавства Європейського Союзу. У статті зазначається, що нині галузь річкового транспорту перебуває на етапі структурного реформування, імплементації норм відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, формування сучасного законодавства про внутрішній водний транспорт, а також створення конкурентного середовища на ринку річкових перевезень. У першому читанні прийнято проект Закону про внутрішній водний транспорт, що передбачає можливість допуску іноземних суден до плавання на внутрішніх водних шляхах України, які будуть надавати послуги з перевезення на конкурентних умовах.

У статті зазначається, що процеси демонополізації ринку перевезень вантажів спостерігаються не лише у сфері внутрішнього водного транспорту, а й в інших видах транспорту, зокрема залізничного, де передбачається поступовий перехід від монополії у наданні послуг із перевезень вантажів залізничним транспортом до монополії у наданні послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту. Проте при лібералізації ринку перевезень вантажів слід забезпечити баланс державних і приватних інтересів, можливість співпраці на засадах державно-приватного партнерства, підтримки національних перевізників.

Авторка робить висновок, що низка питань ще залишається поза увагою законодавця, зокрема правові форми здійснення перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом, господарсько-правова відповідальність учасників перевезення, правовий статус річкового порту, терміналів, питання діджиталізації перевізного процесу, зокрема можливість укладення в електронній формі договорів перевезення, перевізних документів, які підтверджують укладення договорів перевезення, питання мультимодальності, а саме перевезення вантажів за участю декількох видів транспорту за єдиним перевізним документом, в тому числі електронним. У зв'язку із зазначеним необхідна виважена правова політика, яка дозволить створити необхідне правове підґрунтя для розвитку та функціонування внутрішнього водного транспорту.

Посилання

1. Про приєднання України до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ) : Указ Президента України від 28 вересня 2009 року. Офіційний вісник України. 2009. № 75. Ст. 2549.
2. White Paper on Transport 2011. Roadmap to a single European transport area. Towards a compétitive and RESOURCE-EFFICIENT transport system, 2011. URL: https://ec.europa.eu/transport/ themes/strategies/2011_white_paper_en.
3. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року. Офіційний вісник України. 2018. № 52.
Ст. 1848.
4. Довженко Є.В. Загальнотеоретичні проблеми систематизації транспортного законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Київ, 2011. 20 с.
5. Клепікова О.В. Правова організація транспортної системи України : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 444 с.
6. Деркач Е.М. Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 31-35.
7. Проект закону про внутрішній водний транспорт (1182-1-д від 17.01.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67954.
8. Верховна Рада дала старт реформі річкових перевезень, - Владислав Криклій. URL: https://mtu.gov.ua/news/31816.html.
9. Гоцуенко Е., Гоцуенко Н. Внутренний водный транспорт. У падчерицы транспортной инфраструктуры появились законодательные перспективы. Зеркало недели, 2019. 30 ноября.
Опубліковано
2020-08-12