Особливості правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі

  • О. Є. Аврамова
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, послуги, суб’єкт господарювання, природні монополії, виконавець

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі. Вказується, що в державі сформувався ринковий підхід до підприємств житлово-комунальної галузі, який передбачає визначати їх з точки зору господарювання, без врахування соціального значення послуг, які ними виробляються, надаються, та ролі місцевого самоврядування в їх виконанні. Тому найбільш широкий підхід до термінології дослідження полягає у використанні терміну «підприємства житлово-комунальної галузі», який дозволяє враховувати як ринковий підхід до цих підприємств, так і визначити сферу їх діяльності.

Визначено, що спеціальний правовий статус підприємств житлово-комунальної галузі – це сукупність елементів, які характеризують правове положення окремих суб’єктів господарювання в сфері виробництва, постачання та інших дій у сфері житлово-комунальної послуги. Цей статус зумовлено: 1) наявністю трудових ресурсів, матеріально-технічного забезпечення, засобів, що надають можливість здійснювати діяльність у сфері виробництва, постачання, обслуговування у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії; 2) незамінністю послуг у споживанні, які надаються суб’єктом; 3) можливістю обмеження правосуб’єктністю підприємств житлово-комунальної галузі у випадках, встановлених законом; 4) ліцензуванням діяльності; 5) соціальним значенням діяльності підприємств житлово-комунальної галузі.

Встановлено, що підприємства житлово-комунальної галузі можуть поділятися залежно від: 1) становища на ринку: суб’єкт природної монополії та суб’єкт господарювання; 2) організаційно-правової форми: індивідуальні та складні підприємства; 3) виникаючого контролю між суб’єктами: вертикально інтегровані суб’єкти господарювання (інтегрована організація) та незалежні суб’єкти від вертикально інтегрованого суб’єкта (оператори систем газотранспортної системи, газосховища).

Посилання

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=11943.
3. Зведений перелік природних монополій. URL: https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij.
4. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва: Категорія справи № 826/3798/17: Адміністративні справи (до 01.01.2019); від 18.03.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73016286.
5. Драган І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення ефективного розвитку житлово-комунального господарства в Україні. Економіка та держава. 2009. № 9. С. 83–85.
6. Кущ О.Є. Основні моделі житлово-комунального господарства на місцях та їх впровадження в окремих містах України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 35(2.2). С. 133–136.
7. Ружинська Н.О. Аналіз стану підприємств житлово-комунального господарства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 18. С. 190 –196.
8. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг : наказ Державної служби статистики від 15 листопада 2019 року № 370. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/370/370.pdf.
9. Про державне регулювання у сфері комунальних послуг : Закон України від 9 липня 2010 року № 2479-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17.
10. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 7 березня 2020 року № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD#Text.
12. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF#Text.
13. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7#w11.
14. Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715/2014?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7#Text.
15. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу : постанова НКРЕКП 27.12.2017 № 1469. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17.
16. Про ринок електричної енергії : Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.
17. Про ринок природного газу : Закон України від 9 квітня 2015 року № 329-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19.
18. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України 25 червня 1991 року № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.
19. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон України 10 січня 2002 року № 2918-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14.
20. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96.
Опубліковано
2020-08-12