СУДОВА ПРОМОВА- ОСОБЛИВИЙ ВИД МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • М. В. Романова
Ключові слова: мовна діяльність

Анотація

Проголошення незалежності України змінило усі сфери суспільного життя, активізувало громадську думку и бажання створити демократичне правове європейське суспільство. Основною проблемою створення даної моделі суспільства виступає не тільки розподіл компетенції окремих галузей влади, але й їхня взаємодія.

Посилання

1. Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. — М., 1967. — С. 56.
2. Молдован В. В. Риторика: загальна та судова: Навч. посіб. — 2-е вид. — К.: Юрінком Інтер,1999. — С. 51-59.
3. Цицерон Марк Тулий. Речи. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 39.
Опубліковано
2020-08-05