КУЛЬТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КУЛЬТУРА ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

  • Л. М. Писаренко
Ключові слова: культура у кримінальному провадженні

Анотація

Розглядаючи культуру кримінального процесу, слід відмітити, що це якісна характеристика державної діяльності, яка спирається на загальне поняття куль-тури і уявлення про юридичну культуру. Інколи культуру розуміють тільки у вузькому розумінні, як стан духовного життя суспільства, хоча вона включає в себе і загальнолюдські, національні цінності і знаходиться у безперервному розвитку.

Посилання

1. Настольная книга судьи. — М., 1972. — С. 17.
2. Леоненко В. В. Профессиональная этика учасников уголовного судопроизводства. — К., 1981.— С. 95.
3. Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Этика уголовного процесса: Учеб. пособие. — Воронеж, 1993. —С. 187.
4. Ликас А. Л. Культура правосуддя. — М., 1990. — С. 30.
5. Там само. — С. 41.
6. Там само. — С. 21.
Опубліковано
2020-08-05