УЯВЛЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ САМОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ЛЮДИНИ В ЕСТЕТИЦІ РЕНЕСАНСУ І ПРОСВІТНИЦТВА

  • В. В. Колкутіна
Ключові слова: правова культура

Анотація

Національна самосвідомість і правова культура особистості — особи — ге-роя — образа — персонажа — один з найцікавіших аспектів сучасного літера-турознавства. Художнє мислення людини в контексті поетики літературного тексту по-різному трактувалось в різні літературні епохи.

Посилання

1. Бермадська Н. М. Література Ренесансу у загальнокультурному контексті доби: Титани Відродження / / Всесвітня література. — 2003. — № 9. — С. 35-40.
2. Грушевський М. С. Духовна Україна: Збірка творів. — К., 1994. — С. 148.
3. Котляревський І. П. Поетичні твори; Драматичні твори; Листи. — К., 1982. — С. 31-32.
4. Лімбарський І. Просвітництво в дослідженні англійських літературознавців / / Слово і час. —2003. — № 6. — С. 19-26.
5. Ніколенко О. М. Просвітництво як доба в історії світової культури / / Всесвітня література.— 2003. — № 1. — С. 53-57.
Опубліковано
2020-08-05