ІСТОРІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ

  • Л. А. Ковальчук
Ключові слова: теоретичні дослідження, українське націотворення

Анотація

Історія теоретичних досліджень нації і націотворення налічує не один деся-ток років. Ще в XIX — на початку XX ст. спостерігалися перші спроби тео-ретичного осмислення відповідних явищ у житті суспільства, здебільшого по-в'язані з ідеологічною і політичною кон'юнктурою того часу. В період між світовими війнами цими проблемами серед науковців цікавилися переважно історики, іноді соціологи й політичні аналітики. Після Другої світової війни до них приєдналися соціологи й дослідники історії ідей, філософи. З 1970-х рр. почалося масове захоплення цими проблемами представників найрізно-манітніших дисциплін, які раніше не вважали предмет вартим уваги: етно-графів, лінгвістів, філологів, соціальних психологів, географів, біологів, демо-графів тощо

Посилання

1. Грищак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. — К.:Генеза, 1996. — С. 28.
2. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К.: Основи,1997. — С. 41.
3. Мала енциклопедія етнодержавовознавства. — К., 1996. — С. 112.
Опубліковано
2020-08-05