ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ТЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. С. Цокур
  • І. С. Мунтян
Ключові слова: тендерний підхід

Анотація

Вивчення публікацій, що відбивають діяльність ряду українських і російсь-ких жіночих організацій і суспільних фондів, свідчить про те, що процес роз-робки, утвердження і впровадження програм і проектів гендерної спрямова-ності, що стосується формування гендерно збалансованої політики, гендерного балансу у всіх сферах громадського життя, а також гендерно-неупередженого світогляду громадян СНД, проходив зовсім не просто, оскільки існуючі в суспільстві упередження відносно гендерних ідей були і зараз є дуже сильними і стійкими. Обумовлено це тим, що в українському суспільстві, як і 3-5 років тому, хоча і не так тотально, але дотепер ще існує явне упередження щодо ідеологічної заангажованості і протиприродності привнесення гендерних ідей у наукове обґрунтування реалій різних сфер українського суспільства.

Опубліковано
2020-08-05