МЕНТАЛЬНА УКРАЇНІЗАЦІЯ

  • А. І. Паньков
Ключові слова: ментальна, українізація

Анотація

В Україні традиційно безплатна трудова послуга старій чи хворій людині, вдові чи сиротам вважається нормою всупереч людським відносинам в інших країнах, де безплатні трудові послуги взагалі вважаються дивиною поведінки людини. І ми здавна, до розвалу СРСР, раділи товариськості, коли спільно ре-монтували квартиру, «колгоспом» чи точніше громадою будували будинок, тому одержали не цивілізаційне, а по-суті культурне визначення — громадяни. Це поняття містить константу національного характеру — доброзичливість, без-корисливість, їдке висміювання зажерливості, а разом з тим ще згадаємо, що сміялися із надмірної тяги чи любови до грошей. Більше того, ми під чесне слово могли позичити гроші і завжди вчасно повернути, а коли хтось затриму-вався із поверненням, то згадувалися давніші часи, пов'язані із шляхетським чи купецьким словом честі.

Посилання

1. Московичи Г. Машина, творящая богов. — М., 1998. — С. 413.
2. Панарин А. Искушение глобализмом. — М., 2002. — С. 26.
3. Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. Панарина. — М.: Гардарики, 2001. — С. 20.
4. Николов Н. Всемирная конспирация: Реферат. изложение. — О.: Вариант, 1994. — С. 160.
5. Ленин В. И. ПСС. — Т. 45. — С. 353.
6. Цит. за: Николов Н. Вказ. праця. — С. 162.
7. Там само. — С. 7.
8. Барладяну-Бирладник В. Українська національна ідея й сучасність: Монографія / Під заг.ред. Гончарука. — О.: Астропринт, 1999. — С. 101-102.
9. Helth Freedman News. September 1987 / / Patriot Review. 1987. — Vol. 2, № 9. — P. 1.
10. Лисичкин В., Шелепин Л. Глобальная империя зла. — М.: Форум, 2001. — С. 422.
11. Пігідо Ф. Україна під більшовицькою окупацією. — Мюнхен, 1956. — С. 103.
12. Кульчицкий Ст. Третий Переяслав / / Зеркало недели. — 2003. — №№ 65 (430), 8 февр. — С. 21.
13. Панарин А. Там само. — С. 49.
14. День. — 1990. — 19 черв. — С. 6.
15. Кульчицкий Ст. Вказ. праця.
16. Грач Л. Языковый вопрос и стратегический выбор Украины / / Голос Украины. — 2003. —№ 109, 13 июня. — С. 6.
17. Липа Ю. Призначення України. — N.Y., 1953. — С. 268.
18. Салуцкий А. Пророки и пороки. — М., 1990. — С. 68.
19. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? — Львів: Світ, 1994. — С. 201, 207, 208.
Опубліковано
2020-08-05