УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • Ю. Фідря
Ключові слова: апеляційне провадження

Анотація

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України забезпечення апеляцій-ного оскарження рішення суду віднесено до основних засад судочинства. Ме-ханізм реалізації цього конституційного положення знайшов своє втілення у новій редакції глави 29 «Подача апеляцій» та глави 30 «Розгляд справи за апеляцією» Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК). Зна-чення цього демократичного принципу судочинства для системи національно-го правосуддя важко переоцінити, адже саме апеляційна інстанція забезпечує недопущення виконання незаконного та необґрунтованого судового рішення, а також оперативне виправлення помилок та порушень закону, допущених на попередніх стадіях процесу. Крім того, право на оскарження судового рішення є основним елементом права особи на захист, а також сприяє реалізації інших прав та законних інтересів учасників процесу.

Посилання

1. Коваль В. Ініціювання апеляційного провадження / / Вісник прокуратури. — 2003. — № 12.— С. 97-101; Маляренко В. Т. Про подання апеляції на судове рішення в кримінальних справах / / Вісник Верховного Суду України. — 2002. — № 1. — С. 42-53.
2. Долежан В., Полянський Ю. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи / / Вісник прокуратури. — 2003. — № 12. — С. 12.
3. Омельяненко Г. Прокурор як суб'єкт перевірки законності та обґрунтованості судової постанови в кримінальному судочинстві України / / Право України. — 1999. — №4. — С. 59.
4. Косюта М. В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. — О.:Юрид. л-ра, 2002. — С. 181-194; Ігнатенко Ю. Окремі питання участі прокурора в кримінальному судочинстві / / Вісник прокуратури. — 2002. — №1. — С. 70-73; Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини / / Вісник прокуратури. — 2002. — №1. —С. 8-12.
5. Статистичні дані Волинського апеляційного суду за 2001-2003 рр.
Опубліковано
2020-08-05