ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

  • В. М. Коваль
Ключові слова: апеляційний суд

Анотація

Відповідно до положень Закону України «Про судоустрій України» суб'єк-тами реалізації організаційно-управлінських функцій є відповідно до їх повно-важень голова суду, його заступники, голови судових палат, їх заступники, ке-рівники підрозділів, які складаються з працівників апарату.

Посилання

1. Організація роботи в органах прокуратури: Навч. посіб. / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач,О. Б. Черв'якова та ін.; За заг. ред. І. Є. Марочкіна, О. М. Толочка. — X.: Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. — С. 11.
2. Стичинський Б. С. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини / / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2001. — № 1. — С. 3-10.
3. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу / / Право України. — 2003. — № 5. — С. 15-18.
4. Про стан здійснення правосуддя по 2002 р. і завдання на поточний рік: Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 12 березня 2003 р. № 17 / / Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 2. — С. 19-21.5. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 257.
6. Соломон П. (младший). Главный вопрос для российской судебной власти — как добиться доверия общества / / Российская юстиция. — 2003. — № 6. — С. 5-6.
7. Інструкція з діловодства в господарських судах України / / Вісник господарського судочинства. — 2003. — № 1. — С. 61-72.
Опубліковано
2020-08-05