ДОПОМОГА ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА СЛІДЧИМ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

  • І. В. Яковенко
Ключові слова: прокурор-криміналіст

Анотація

У сприянні використання спеціальних знань слідчими органів прокуратури в процесі розслідування й розкриття злочині важливе місце належить проку-рорам-криміналістам, які перебувають у штатах обласних прокуратур. Прокурори-криміналісти свою роботу здійснюють у тісному контакті і взає-модії з прокурорами відділів нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури, керівництвом судово-експертних установ всіх систем, що діють в Україні, іншими правоохоронними органами, які займають-ся розслідуванням і розкриттям злочинів, науково-дослідними установами, вищими юридичними навчальними закладами.

Посилання

1. Положення про прокурорів-криміналістів: Затв. Генеральним прокурором України 5 грудня1998 р. — К., 1998. — С. 2.
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затв. наказом Міністра юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 і зареєстрована у Міністерстві юстиції України
3 листопада 1998 р. за № 705/3145 / / Судові експертизи в Україні: Зб. нормативних актів.— К., 2002. — С. 29-39.
Опубліковано
2020-08-05