КОМПЕТЕНЦІЯ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПО СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВА Й ОСОБЛИВІСТЬ ЇЇ ПІДГОТОВК

  • А. С. Саінчин

Анотація

Аналіз наукових і практичних досліджень по тематиці проведення судово-психіатричних експертиз пов'язаних з навмисними вбивствами, автором розці-нюються як недостатньо розроблені. Професори Р. С. Бєлкін, І. Ф. Крилов, Б. В. Шостакович, Г. В. Морозов і деякі інші автори ставили проблему прове-дення експертиз у найбільш широкому аспекті. Однак, судово-психіатричним експертизам увага додавалася вкрай не достатньо. Метою статті є продовжен-ня наукової розробки взаємодії слідчих і експертних установ щодо сумісних дій при проведенні експертиз

Посилання

1. Экспертизы на предварительном следствии. — М.: Юрид. лит., 1967.
2. Судебная психиатрия: Учеб. для юрид. ин-тов и фак. — У.: Юрид. л-ра, 1966.
3. Судебная психиатрия: Учеб. для вузов / Под ред. Б. В. Шостаковича. — М.: Зерцало, 1997.
4. Соколовський 3. М. Питання використання експертом матеріалів справи. — X.: ГУ ім. М. М. Горького, 1964.
Опубліковано
2020-08-05