АЛЬФОНС БЕРТІЛЬОН — ТВОРЕЦЬ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ФОТОГРАФІЇ

  • В. О. Комаха
  • В. В. Комаха
Ключові слова: криміналістична оперативна фотографія

Анотація

Днем народження фотографії визнають у всьому світі 7 січня 1839 р. — день, коли відомий французький вчений Д. Араго зробив доповідь на засіданні Французької Академії Наук про досягнення і можливість отримання зобра-ження різних об'єктів за допомогою дії світла, які були відкриті Л. Дагером і Ж. Ньєпсом. Після цього обнародування фотографія стала незамінним помічни-ком у всіх сферах діяльності людини, її почали також використовувати і у боротьбі зі злочинністю. Один з перших описаних випадків використання фо-тографії французькою поліцією датується 1841 р. В бельгійській в'язниці «Фо-рест» в 1843-1844 рр. були зроблені перші фотознімки злочинців [1]. У 1855 р. в Лозанні було зроблено напевно першу у світі ідентифікацію особи за допомо-гою фотознімків. В 80-і рр. ХІХ ст. починають створювати Фотоальбоми зло-чинців в Берліні, Парижі, інших містах Європи

Посилання

1. Крылов И. Ф. В мире криминалистики. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. — С. 70-71.
2. Альберт Гельвич. Современная криминалистика: Методы расследования преступлений. — М.:Право и жизнь, 1925. — С. 63.
3. Фрибес А. Полезное применение фотографии / / Промышленность. — 1863. — Т. 10, кн. 7-8.Прил. — С. 10-15.
4. Одесский вестник. — 1864. — 17 нояб.
5. Роберт Гейндль. Уголовная техника: Из мастерской уголовного розыска. — М.: Право и жизнь,1925. — С. 5.
6. Bertillon A. La Phofographie Judiciaire. — Paris, 1890. — 115 p.
7. Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики. — С.Пб., 1908. — С. 316.
8. Bertillon A. La Phofographie Judiciaire de la prefecture de Police / / La Nature. — Paris, 1913. —An. 41, № 2086. — Р. 393-397.
9. Съезд при Министерстве юстиции управляющих Кабинетами научно-судебной экспертизы при прокурорах Петроградской, Московской, Киевской и Одесской судебных палат: Журнал заседаний 1 - 9 (14-22) июля 1915 г. / / РГИА. — Ф. 1405. — Оп. 532. — Д. 137. — Л. 353-400.
10. Постика И. В. Судебная (криминалистическая) фотография: Теория и практика. — О.: Юрид.л-ра, 2002. — 296 с.
Опубліковано
2020-08-05