ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДАВАННЯ ХАБАРА ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • О. В. Логінов
Ключові слова: кримінальне законодавство

Анотація

Одна з найістотніших змін у відповідальності за хабарництво є така: «дача хабара» (ст. 170 Кримінального кодексу України 1960 р.) змінилася на «даван-ня хабара» (ст. 369 нового УК України). Частина 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (далі КК України), пе-редбачивши відповідальність за вчинення такого діяння, як давання хабара, не розкриває цілком його поняття і змісту.

Посилання

1. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — М.: Юрид. лит.,1994. — С. 22-23.
2. Гельфанд И. Уголовная ответственность за взяточничество. — К., 1963. — С. 18.
3. Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. — К.: Парламент. вид., 2000. — С. 165-166.
4. Кримінальний кодекс України (станом на 01.10.1998 р.) / / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — № 10.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации. — С.Пб.: Торговый Дом «Герда», 1999. — С, 182.
6. Курс советского уголовного права. — М., 1971. — Т. 6. — С. 70.
7. Уголовный кодекс Украины: Комментарий / Под ред. Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова.— X.: Одіссей, 2001. — С. 32.
8. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. — К., 1978. — С. 235.
9. Шагунова С. А. Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — К., 1999.— 16 с.
Опубліковано
2020-08-05