СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  • В. К. Волошин
Ключові слова: принципи

Анотація

Проблема принципів виникає у будь-якій галузі права. Але особливу вагу та особливу значимість здобуває питання про принципи саме в кримінальному процесі. Зміст цих принципів спростовує погляд на кримінальний процес як на сферу суто формальної, технічної діяльності органів розслідування і суду. Саме принципи процесу, що мають визначальне значення для всієї системи процесу-альних інститутів, що відображають найбільш істотні риси та властивості всієї багатогранної і різнорідної кримінально-процесуальної діяльності, у якій бе-руть участь різні учасники процесу та у різних процесуальних стадіях, слу-жать підтвердженням тих особливих соціальних цінностей, на сторожі яких стоїть кримінально-процесуальний закон. Адже саме в кримінальному судо-чинстві вирішуются питання, пов'язані з такими людськими цінностями, як честь, гідність особистості, її добре ім'я, воля, а іноді і життя.

Посилання

1. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. — М., 1971. — С. 25.
2. Стремовский В. А. Актуальные проблемы организации и производства предварительного следствия. — Краснодар, 1978. — С. 74.
3. Шейфер С. А. Предварительное следствие: общие условия и основные этапы производства. —Куйбышев, 1986. — С. 4.
4. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. —С. 48.
5. Конституція України. — Донецьк: БАО, 1997. — С. 27.
6. Касумов Ч. С. Презумпция невиновности в советском праве. — Баку, 1984. — С. 43.
7. Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе.— М., 1965. — С. 80.
8. Уголовно-процессуальний кодекс Украины: Науч.-практ. коммент. / Под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — X.: Одиссей, 2003. — С. 346
Опубліковано
2020-08-05