ВТЕЧА З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • С. О. Стефанов
Ключові слова: соціальний аспект

Анотація

Історія втеч свідчить, що найбільшим виключенням є такі місця позбавлен-ня волі, з яких не відбувалися втечі. У крайньому разі спроба здійснити її [1]. Практично багато засуджених мріє про звільнення з мість позбавлення волі. Арештанти тікали звідусіль: із заслання, з каторги, з тюрем і тюремних замків, хоча заходи боротьби з втечами були справді драконівські [2]. М. Гернет в своїй праці «Історія царської тюрми» докладно описує різні засоби поперед-ження втеч, які широко використовувались: рогатки, стільці, колодки, ланцюги і т. ін.

Посилання

1. Побеги из тюрем и лагерей. — Мн.: Литература, 1998. — 608 с.
2. Щербань И. Побег из мест заключения (исторический аспект) / / Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2002. — № 6.
3. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. — М., 1960. — Т. 1. — 650 с.
4. Кримінальний кодекс України. — X.: Одіссей, 2001. — 256 с.
5. Оперативні дані про стан злочинності у виправних колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань у 2001-2003 рр.
6. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Зб. нормат.док. і метод. рек. з питань організації виховної та соціально-психологічної роботи серед осіб засуджених до позбавлення волі. — К.: Леся, 2002. — С. 139-146.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. — X.: Одіссей, 2003. — 112 с.
8. Свинарьов В. І. Готуємо професіоналів / / Кримінально-виконавча система України. — К.,2003. — С. 17-18.
9. Загальна статистика пенітенціарної системи України / Держкомстат України. — 2003.
10. Проблемы реформирования карательной системы России / / Журнал российского права. —2002. — № 5. — С. 27.
11. Громадська підтримка пенітенціарної реформи в Україні / / Аспект. — 2001. — № 1. — С. 7.
Опубліковано
2020-08-05