ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США

  • Г. Г. Дранченко
Ключові слова: податкові злочини

Анотація

З розвитком фіскальної системи будь-якої правової держави неминуче ви-никає проблема впорядкування податкових правовідносин, застосування право-вих санкцій, за скоєні правопорушення. Виникає необхідність створення та ефективного запровадження єдиної податкової політики, яка б максимально задовольняла інтереси суспільства. Актуальним та практично корисним здаєть-ся вивчення досвіду розвинених країн світу з цього питання. Вважаємо за доцільне провести аналіз такого досвіду на прикладі США.

Посилання

1. http://www.nalvest.com
2. http://www.millenium.ru — «Налоги в США»
3. http://www.tjtdxlaw.com/overview
4. Каменський Д. Роль і місце державних органів США у протидії податковим правопорушенням / / Підприємництво, господарство і право. — К., 2003. — № 1. — С. 90-95.
5. Краснов М. В., Зрелов А. П. О некоторых аспектах налогового расследования в США / / Право и политика. — М., 2003. — № 2. — С. 78-87.
6. Варич С. Брудні гроші та податкова амністія в США / / Вісник Податкової служби України.— 2000. — Червень. — С. 60-63.
7. Нортон Стюбен. Податкова система США / / Вісник Податкової служби України. — 2002. —Листопад-грудень. — С. 42-57.
Опубліковано
2020-08-04