ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ АВСТРІЇ

  • Л. О. Берлінська
Ключові слова: терористична організація

Анотація

Постановка проблеми та ії актуальність. Події, що відбуваються у світі, свідчать про прогресуючу еволюцію тероризму. Ця проблема вимагає постійно-го вивчення і осмислення, розроблення дієвого механізму боротьби з ним та вживання превентивних заходів із метою запобігання його появи. З цим по-в'язана актуальність даного дослідження, яке аналізує досвід Австрії стосовно цієї проблеми.

Посилання

1. Бояр-Сазонович Т. С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. — К.; О.: Лыбидь, 1991. — 161 с.
2. Братель О. Г., Ліпкан В. А. Основні види порушень суб'єктивних цивільних прав громадян nпри вчиненні актів тероризму як одного з небезпечних видів соціально-політичних конфліктів/ / Держава і право. — 1999. — № 4. — С. 193.
3. Глушков В. А. Політико-правові аспекти становлення боротьби з тероризмом в Україні //Український часопис прав людини. — 1996. — № 2. — С. 31-32.
4. Горбунов Ю. С. К вопросу о классификации терроризма / / Московский журнал международного права. — 1993. — № 1. — С. 51.
5. Емельянов В. П. Терроризм — как явление и как состав преступления. — X.: Право, 1999. —С. 166.
6. Змеевский А. В. Проблемы борьбы с терроризмом на международных конференциях по унификации уголовного законодательства / / Московский журнал международного права. — 1993.— № 4. — С. 63.
7. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира. — М., 1993. — С. 16-17.
8. Ліпкан В. А. Тероризм чи бандитизм / / Міліція України. — 1999. — № 11-12. — С. 12-13.
9. Уголовный кодекс Австрии: Пер. с нем. — М.: Зерцало-М, 2001. — С. 38-39.
10. Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. — X.: Выща шк., 1981. —172 с.
11. Österreichisches Strafgesetzbuch vom 2002 / / Amtliche Sammlung von Recht. — S. 68-69.
12. Кримінальний кодекс України: Коментар / За ред. Ю. А. Кармазіна, Є. Л. Стрельцова. — X.:Одіссей, 2001. — 960 с.
Опубліковано
2020-08-04