СУБ'ЄКТ СПОНУКАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОПІНГУ

  • О. І. Петренко
Ключові слова: допінг

Анотація

Необхідною умовою законності та обґрунтованості застосування кримінально-правових санкцій до особи, яка скоїла злочин, передбачений ст. 323 КК Украї-ни, є встановлення відповідних ознак суб'єкта суспільно небезпечної дії, з ме-тою визначення сутності вчиненого, та надання відповідної правової та мо-рально-політичної оцінки, а також відмежування даного злочину від інших суміжних.

Посилання

1. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений. — М., 1981. — С. 33.
2. Науково-практичний коментар до КК України / За ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка та ін. — К., 2001. — 854 с.
3. Науково-практичний коментар до КК України / За ред. С. С. Яценка. — К.: А.С.К., 2002. —936 с.
4. Коментар до КК України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка та ін. — К.: Каннон, 2001.- 685 с.
5. Орлов. В. С. Субъект преступления. — М., 1958. — С. 102.
6. Неровня Л. В. Психологическое изучение микрогрупп несовершеннолетних правонарушителей. — К., 1980. — С. 81.
7. Кривоченко Л. Н. Борьба за ликвидацию преступности среди несовершеннолетних. — X., 1965.- С. 30.
8. Яковлев А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. — Горький, 1977. —С. 71.
9. Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. — П., 1973. — С. 136.
10. Глисти В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. — Л.: Изд-воЛенин. ун-та, 1979. — 128 с.
Опубліковано
2020-08-04