СУБ'ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

  • Д. О. Балобанова
Ключові слова: криміналізація

Анотація

Аналізом та оцінкою підстав криміналізації завершуються ті стадії проце-су криміналізації, на яких вирішується головне питання — про допустимість, можливість та доцільність встановлення кримінально-правової заборони. На слідуючому етапі — стадії формулювання кримінально-правової норми — ви-никає необхідність врахування ще цілого ряду факторів, які називають крите-ріями криміналізації.

Посилання

1. Сабитов Р. А. Общественная опасность как критерий криминализации / / Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. — Омск, 1980. —С. 23.
2. Филимонов В. Д. Обстоятельства, определяющие содержание и контрукцию состава преступ-ления / / Уголовное право. — 2003. — № 2. — С. 83-85.
3. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / / Советское государство и право. — 1983. — № 7. — С. 79.
4. Терентьєв В. І. Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — О., 2002.
5. Дагель П. С. Причины неосторожных преступлений в СССР / / Советское государство и право.— 1973. — № 3. — С. 74.
6. Миньковский Г., Мирзажанов К. Проблемы охраны правопорядка и борьбы с правонарушениями. — Ташкент, 1984. — С. 121.
7. Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности. — Свердловск, 1974. — С. 133.
Опубліковано
2020-08-04