ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ

  • Н. Л. Березовська
Ключові слова: неповнолітні

Анотація

Проблеми застосування громадських робіт до неповнолітніх мають неаби-яке значення в науці і практиці кримінального права і у зв'язку з цим потребу-ють всебічного розгляду. Аналіз міжнародно-правових документів, національного законодавства, спеціальної літератури дає підстави стверджувати, що суспіль-ство сьогодні намагається вирішити проблему пошуку покарань, які дозволилиб досягти цілей покарання з мінімальним обмеженням природних прав люди-ни. Враховуючи, що громадські роботи є саме таким видом покарання, все-бічний соціально-правовий аналіз даного покарання є, безперечно, актуальним.

Посилання

1. Кочерган П. Громадські роботи як вид покарання / / Аспект — 2002. — № 5 — С. 5-7.
2. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Загальна характеристика та шляхи вдосконалення / / Право України. — 2003. — №11. —С. 97-101.
3. Судова практика у справах неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність / / Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 4. — С. 13-35.
4. Статистика судимості та призначення мір кримінального покарання / / Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 4. — С. 36-41.
5. Маляренко В. Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. — К.: Правова ініціатива, 2003. — С. 53-54.
Опубліковано
2020-08-04