КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

  • Н. А. Бондаренко
Ключові слова: корупція

Анотація

Стратегія соціально-економічного розвитку країни в значній мірі знахо-дить свою реалізацію в сфері економічної діяльності держави і її громадян. Однією з задач кримінального законодавства є охорона економічної системи держави, забезпечення її соціальної й економічної безпеки (ст. 1 КК України). У цьому зв'язку найважливішим напрямком кримінально-правової політики стає активізація боротьби за правильне функціонування суспільного виробництва, що базується на державній, суспільній приватній власності.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України. — К., 2001.
2. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За ред. С. С. Яценко. — К., 2002.
3. Долгова А. И., Ванюшкин С. В. Коррупционная преступность. — М., 1997.
4. Криминология / Под ред. А. И. Долговой. — М., 1997.
5. Стрельцов Е. Л. Экономическая преступность в Украине. — О., 1997.
Опубліковано
2020-08-04