ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА

  • А. М. Чернобай
Ключові слова: персональні данні

Анотація

Конституція України, інші законодавчі акти, міжнародно-правові докумен-ти про права людини передбачають захист відомостей про особу та особисте життя громадян від необґрунтованого ознайомлення з ними та поширення цих відомостей без відома (згоди) особи, якої ці відомості стосуються. Відповідно до ч. 1 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року (із змін. і доп.) / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
3. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 31. — Ст. 286.
4. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. №58 (із змін. і доп.) / / Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 9-10.
5. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. (із змін. і доп.) / / Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.
6. Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу»: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 641 / / ЗПУ. — 1995. — № 12. — Ст. 279.
7. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. — М.: Дело, 1999. — С. 131.
Опубліковано
2020-08-04