ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • Л. І. Харитонова

Анотація

Актуальність теми полягає у тому, що з розширенням сфери юридичної відповідальності існують певні проблеми як теоретичного, так і практичного характера, пов'язані з визначенням її виду при застосуванні санкцій за пору-шення вимог діючого законодавства з пенсійних питань. Але не дивлячись на важливість та проблематичність цього питання, увага йому майже не приділялася, оскільки існують праці, що присвячені загальним положенням стосовно відповідальності або її окремим видам, але в галузі пен-сійного законодавства це питання не розглядалося.

Посилання

1. Про пенсійне забезпечення: Закон України / / Законодавство України про соціальний захист населення. — К., 2003. — С. 140.
2. Об общеобязательном государственном пенсионном страховании: Закон Украины / / Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения. — X., 2003. — С. 146.
Опубліковано
2020-07-31