КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДОЛОГИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Г. В. Лукашова
Ключові слова: класифікація

Анотація

Нові соціально-економічні та духовні реалії нашої держави яскраво свідчать, що проторування шляху до свободи, суспільного добробуту і представницької демократії неможливе без звернення до феномену громадянського суспільства. Саме воно мусить стати передумовою виходу з кризи, оновлення усіх сфер життєдіяльності людини, створення можливостей її самореалізації, мусить до-помогти, як висловився М. Мамардашвілі, особистості відбутися у цій якості [1]. Стає зрозумілим, що побудова реального, дієздатного громадянського суспільства в Україні є актуальною нагальною проблемою.

Посилання

1. Пасько Я. І. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення. — К., 1998.— С. 3.
2. Пасько Я. Громадянська ідея у дзеркалі суспільної думки та контексті реального історичного процесу греко-римського світу / / Збірник праць вчених / Ін-т світ. економіки і міжнар.відносин НАН України. — К., 1997. — С. 41.
3. Патей-Братасюк М., Довгунь Т. Громадянське суспільство. — Тернопіль, 1999. — С. 27.
4. Ходаківський М. Д. Громадянське суспільство і держава: аспекти взаємодії / / Держава і право. — 1999. — Вип. 2. — С. 6.
5. Пасько Я. І. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення. — К., 1998.— С. 4.
6. Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні. — К., 2000. — С. 366.
7. Пасько Я. І. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення. — К., 1998.— С. 5.
8. Там само. — С. 6.
9. Гегель Г. В. Ф. Философия права. — М.: Мысль, 1990.
10. Патей-Братасюк М., Довгунь Т. Вказ. праця. — С. 38.
11. Там само. — С. 39.
12. Пасько Я. І. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення. — К., 1998.— С. 8-9.
13. Скрипнюк О. Вказ. праця. — С. 433.
14. Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1, ч. 1.
Опубліковано
2020-07-31