ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА ТАБУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА

  • С. О. Губін
Ключові слова: феномен, соціальне явище

Анотація

Цікаво буде розглянути відображення табу в праві й у моралі. Чому ряд заборон (табу) з'явився в прообщині та знайшов своє відображення в праві, а інші — у моралі? Безумовно, неправильним було б розглядати мораль і право як щось роздільне, регулююче різні соціальні відносини, адже багато в чому (безпосередньо в об'єкті регулювання) вони схожі, але в той час у кожного з цих регуляторів існує свій специфічний об'єкт. Відсилання до цих специфіч-них об'єктів регулювання ми можемо знайти в перших табу, що з'явилися в прообщині.

Посилання

1. История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропосоциогинеза. — М., 1983.С. 296.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. — М., 1997. — С. 63.
3. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987. — С. 150.
4. Фрейд 3. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. — С.Пб., 1997. —С. 52-53.
5. Фрейзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. — М., 1980. — С. 297.
Опубліковано
2020-07-31