ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА її ПОВНОВАЖЕНЬ

  • Н. Б. Капустіна
Ключові слова: децентралізація

Анотація

Процес децентралізації органів влади закономірний — це якісне зрушення, яке можливе при визначених кількісних змінах у суспільстві, результат вели-чезної трансформації державної влади, поділу влади, демократизації суспіль-ства, придбання населенням політичних прав і свобод, введення приватної влас-ності, процесу роздержавлення і приватизації, розпаду надцентрализованної тоталітарної держави. На теперішній час виникла значна кількість передумов у соціально-економічних, політичних, культурних галузях життя суспільства, яка може стати фундаментом для децентралізації органів влади.

Посилання

1. Энциклопедический социологический словарь. — М.: РАН, 1995.
2. Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Местное самоуправление: история и современность. — Екатеринбург, 1998. — 296 с.
Опубліковано
2020-07-31