ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

  • С. Л. Гоштинар
Ключові слова: земельний кадастр

Анотація

Однією з найактуальніших проблем сьогодення щодо управління земель-ними ресурсами та нерухомим майном є запровадження в Україні єдиної ка-дастрово-реєстраційної системи, основними функціями якої були б реєстрація земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості та прав на них. В умовах проведення земельної реформи в Україні одним з пріоритетів у регулюванні земельних відносин виступає правове забезпечення управління земельними ресурсами. Найважливішим інструментом інформаційного забез-печення управління є Державний земельний кадастр (далі ДЗК), як єдина дер-жавна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнан-ня факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію зе-мель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Посилання

1. Земельное законодательство Украины / Сост. Е. С. Бердников. — Кн. 2. — Ст. 29.
2. Там само. — Ст. 99.
3. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 51. — Ст. 683.
4. Землевпорядний вісник. — 2003. — № 3. — С. 35.
5. Голос України. — 2004. — 30 січ., № 18.
6. Советское земельное право: Учебник / Под ред. Н. И. Краснова. — М., 1981. — С. 136.
Опубліковано
2020-07-31