ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ

  • І. Э. Чумаченко
Ключові слова: державний контроль, охорона земель

Анотація

У сучасних умовах розвитку земельної реформи в Україні, землевласникам і землекористувачам земельним законодавством надається широке коло прав з самостійного господарювання на землях. Проте, ст. 41 Конституції України передбачає, що така діяльність не повинна завдавати шкоди навколишньому природному середовищу, порушувати права і законні інтереси інших осіб, а також суспільства і держави

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Земельний кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. —Ст. 27.
3. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 349.
4. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 350.
5. Про положення про Державний комітет України по земельних ресурсах: Указ Президента України від 14 серпня 2000 р. / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 33. — С. 46.
6. Про удосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використуванням та охороною: Указ Президента України від 19 серпня 2002 р. / / Урядовий кур'єр. — 2002. — 21 серп.
7. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов: Учеб.пособие / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — X., 2001. — С. 155.
8. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов: Учеб.пособие / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — X., 2001. — С. 247.
9. Земельное право Украины: Учебник / Под ред. А. А. Погребного, И. И. Каракаша. — К.:Истина, 2002.
10. Карамышева О. В., Пелишенко А. А. Некоторые проблемы правового обеспечения государственного контроля за использованием и охраной земель в условиях рынка / / Закон и право.М., 2000. — № 7. — С. 35.
11. Тарасов А. М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние //Журнал российского права. — М., 2002. — № 1. — С. 26-27.
Опубліковано
2020-07-31