ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ

  • Н. С. Гавриш
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

Значення надр у житті суспільства неоцінне. Вони є унікальним приклад-ним ресурсом, який має виняткову економічну цінність як частина геологічно-го середовища, що може використовуватися і в якості операційно-просторового базису діяльності людей. Україна має практично всі види мінеральних ресурсів для розвитку національної економіки, але в наслідок інтенсивного видобуван-ня корисних копалин, стан природного довкілля і здоров'я людей зазнають суттєвої техногенної небезпеки, яка приводить до екологічної кризи. У своєму взаємозв'язку з іншими природними ресурсами надра є окремим природним об'єктом, який має особливий правовий режим.

Посилання

1. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права / / Государство и право. —1998. — № 9. — С. 20-28.
2. Мухитдинов Н. Б. Правовые проблемы пользования недрами. — Алма-Ата: Изд. Наука Каз.ССР, 1972. — С. 33-34.
3. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. / / Офіційний вісник України. — 1999. —№43. — Ст. 2125.
4. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1994. — № 36. — Ст. 340.
5. Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. И. И. Каракаша. — О.: Латстар, 2001.— С. 75.
6. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: Программа всеобщего экологического образования.Ч. 3: Пер. с англ. — М.: Галактика, 1996. — С. 12.
Опубліковано
2020-07-31