ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТУ ДЕЯКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

  • А. І. Черемнова
Ключові слова: екологічні права, громадяни

Анотація

Права людини та громадянина — досить складне та багатопланове явище. В різні часи проблема прав людини, залишаючись політико-правовою, набувала також релігійно-етичного та філософського звучання. Людство в ім'я ствердження та закріплення прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності для все більшого числа суб'єктів і відносин між ними.

Посилання

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Укр. енцикл., 1999. — Т. 2. — С. 452.
2. Там само. — С. 26.
3. Бринчук М. М. Экологическое право. — М., 1998. — С. 44-45.
4. Кобецька H. Р. Поняття та зміст екологічних прав громадян України / / Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. викл. юрид. ф-ту. — Івано-Франківськ, 1997. — Вип. 1. — С. 94.
5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України в редакції від 6 березня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 41. — Ст. 546.
6. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від
24 лютого 1994 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218.
8. Голиченков А. К. Эколого-правовой словарь / / Экологическое право. — 2003. — № 3. —С. 56.
9. Article 23 of the Belgian Constitution.
10. Article 45 of the Constitution of Spain.
11. Article 66 of the Constitution of the Portuguese Republic.
12. Section 14a of the Constitution of Finland.
13. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України в редакції від 6 березня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 41. — Ст. 9.
Опубліковано
2020-07-31