АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

  • О. В. Роговенко
Ключові слова: примусове переміщення, внутрішньо переміщена особа (ВПО)

Анотація

Здійснено аналіз міжнародної нормативно-правової бази, що регулює питання примусового пе-
реміщення. Досліджені особливості національного правового регулювання внутрішньо переміще-
них осіб порівняно з міжнародними стандартами. Встановлено, що сформульовані в національному
законодавстві поняття певною мірою суперечать міжнародним стандартам, що ускладнює реалізацію
прав внутрішньо переміщених осіб на практиці.

Посилання

1. Аналіз чинного законодавства України як основи для забезпечення прав внутрішньо переміщених
осіб на здійснення підприємницької діяльності та інтеграції до соціально-економічного життя України.
URL: http://www.ngoforum.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/NGO_021_NEW_ COLOR.pdf.
2. Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутріш-
ньо переміщених осіб : Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміще-
них осіб в Україні». URL: http://www.ngoforum.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/CoE-Report-on-
IDP_UKR.pdf.
3. Керівні принципи ООН з питань внутрішнього переміщення (Guiding Principles on Internal
Displacement). URL: https://www.ohchr.org/ Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf.
4. Права внутрішньо переміщених осіб: навчальний посібник / С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Ла-
зур та ін.; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О.Я. Рогача; д-ра юрид. наук, проф. М.В. Савчина. Ужго-
род : РІК-У, 2017. 436 с. ISBN 978-617-7404-69-8.
5. Права внутрішньо переміщених осіб: навчальний посібник / С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Ла-
зур та ін.; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О.Я. Рогача; д-ра юрид. наук, проф. М.В. Савчина. Ужго-
род : РІК-У, 2017. 436 с.
6. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014
№ 1706-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1706-18.
7. Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгостроко-
вих рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 15.11.2017 № 909-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80.
Опубліковано
2019-12-19