ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

  • А. М. Притула
Ключові слова: нарис, економічні зони

Анотація

Проблема виключної економічної зони у теперішній час стає усе більш ак-туальною. Водночас в економічній зоні всі держави — як прибережні, так і ті, що не мають виходу до моря, користуються, за умови дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, свободами судноплавства і польотів, прокладки підвод-них кабелів і трубопроводів та іншими правомірними з погляду міжнародного права видами використання моря, які відносяться до цих свобод.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — M 21.
2. Грабарь В. Е. Питання міжнародного права в юридичних консультаціях Балда / / Звістки МЗС. — 1916. — Кн. V. — С. 399.
3. Женевська конвенція про територіальне море і зону, що прилягає, від 29 квітня 19б8 р., Женева / / Збірник міжнародних договорів СРСР з питань мореплавства / МО СРСР, Гуніо. —1987. — 444 с.
4. Yepes J.M. Les nouvellas tendances du droit international de la mer / / Revue generale de droit international public. — 1966. — M 1. — P. 162-163.
б. Там само. — P. 1б3.
Опубліковано
2020-07-31