ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • Н. О. Саніахметова
Ключові слова: господарський кодекс

Анотація

Прийняття Господарського кодексу, як справедливо зазначає С. В. Ківалов, є важливим етапом у здійсненні загального кодифікаційного процесу в Україні — важливого напрямку правової політики нашої держави. Це забезпечило но-вий, більш високий якісний стан господарського законодавства, його істотне відновлення з урахуванням ринкових відносин у сфері економіки. Господарсь-кий кодекс України є одним з основних кодифікованих актів України, оскіль-ки встановлює відповідно до Конституції України правові основи та основні принципи господарської діяльності

Посилання

1. Кивалов С. В. Вступительное слово / / Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий / Подред. Н. А. Саниахметовой. — Х., 2004. — С. 4.
2. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22.
3. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
4. Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 32. — Ст. 112.
5. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
6. Васильєв Г. Цивільний і Господарський кодекси — фундамент удосконалення вітчизняногозаконодавства / / Віче. — 2003. — № 6. — С. 6.
7. Голос України. — 2000. — 25 лют.
8. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 9-10. — Ст. 65.
9. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 12-13. — Ст. 80.
10. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14-15. — Ст. 81.
Опубліковано
2020-07-30