ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

  • Л. Д. Романадзе
Ключові слова: захист прав, правове регулювання

Анотація

Проблеми правового регулювання захисту прав на знаки та послуги набува-ють величезного значення в умовах пожвавлення ринкових відносин. Сьогодні знаки для товарів та послуг відіграють важливу роль в просуванні товарів та послуг на ринок. Товаровиробники на стадії входження в ринок вкладають немалі кошти на рекламу свого товару (послуг) та своєї торговельної марки, яка відрізняє їх товар від аналогічних товарів інших товаровиробників. Несанк-ціоноване використання знаку може нанести великі збитки товаровиробни-кам-володільцям прав на знак.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ) //www.rada.gov.ua
2. Цивільний кодекс України (435-15, чинна редакція від 01.01.2004 р.) //www.rada.gov.ua
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (80731-10, редакція від 03.08.2004 р.)//www.rada.gov.ua
4. Митний кодекс України (11.07.2002 р. № 92-ІУ) //www.rada.gov.ua
5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (від 16.06.1999 р. № 751-XIV) //www.rada.gov.ua
6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (236/96-ВР, редакція від11.06.2003 р.) //www.rada.gov.ua
7. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»: Рекомендації - Президія ВГСУ (від 10.06.2004 р. № 04-5/1107) //www.rada.gov.ua
8. Щодо деяких питань про застосування господарськими судами законодавства у розгляді справ,пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності/ВГСУ: Лист від14.01.2004 р. № 05-3/31 //www.rada.gov.ua
9. Постанова ВГСУ «Щодо стягнення збитків від недобросовісної конкуренції» (від 30.09.2003 р.)//www.rada.gov.ua
10. Наказ МОН України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» (від 15.09.2003 р. № 622) //www.rada.gov.ua
11. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи» (від 24.04.1998 р. № 131) //www.rada.gov.ua
12. Паризька конвенція про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 р.) //www.rada.gov.ua
13. Ситцевий В., Кириченко Я. Аналіз найбільш цікавих спірних аспектів застосування торговельних марок на Україні / / Юридична практика //www.yurpractika.com
14. Расомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні / / Юридичний журнал. — 2004 //www.justinian.com.ua
15. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — К.: ІнЮре, 1999. — 400 с.
Опубліковано
2020-07-30