ЛОКОМОТИВ БЕЗ ДВИГУНА, А ДВИГУН — БЕЗ ІСКРИ (РЕКЛАМА БЕЗ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ)

  • О. Р. Шишка
Ключові слова: цивільний кодекс

Анотація

Перехід до ринкової економіки в Україні призвів не тільки до значного зростання ролі комерційної реклами, але й одночасно до стихії рекламної діяль-ності та, як наслідок, до необхідності подальшого удосконалення правового ре-гулювання рекламної діяльності. Без цього рекламна діяльність, що не обме-жена правовими та етичними нормами, здатна не стільки принести користь підприємництву, скільки шкоду суспільним та державним інтересам і, зокре-ма, в силу своєї спрямованості, правам споживачів. Все-таки за своєю суттю реклама переслідує мету впевнити потенційного споживача у тому, що запла-тивши за рекламований товар він значно виграє від того, що придбав інший товар. Іншими словами реклама — правовий і вельми ефективний засіб бо-ротьби власника товару за гаманець споживача. Звідси й дихотомічний аспект проблеми регулювання рекламної діяльності: надати можливість рекламува-ти свій товар, але одночасно захистити нерозбірливого споживача від необду-маного споживацтва1 та порушення його прав.

Посилання

1. Саниахметова Н. А., Черемнова А. И. Законодательство Украины о коммерческой рекламе. —Х.: Одиссей, 1999.
2. Господарський кодекс України.
3. Цивільний кодекс України.
4. Про рекламу: Закон України № 178 від 24.09.2003 р. / / Відомості Верховної Ради України.— 2003.
Опубліковано
2020-07-29