КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

  • А. І. Дрішлюк
Ключові слова: цивільний кодекс, господарський кодекс

Анотація

Останні роки відзначені значним ростом цивільних правовідносин, предме-том яких виступають різні нематеріальні об'єкти. До їх числа належать і послуги, ринок яких швидко розширюється. Вже не речі, а послуги виступають на перший план в різного роду зобов'язаннях. Комерційна діяльність дуже часто здійснюється за допомогою послуг посередника.

Посилання

1. Жилинкова И. В. Услуги по дистанционному обучению как объект гражданских прав / / Юридический вестник. — 2002. — № 2. — С. 96-98.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 р. / / Офіційний вісникУкраїни. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
3. Про затвердження Правил застосування Закону України «Про оподаткування прибуткупідприємств»: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26. — Ст. 197.
4. Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності зприватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням: Наказ Фонду державного майнаУкраїни та Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України від 19 лютого 1997 р. //
Нормативні акти України. СД-версія. — К., 2004.
5. Див., наприклад: Гражданское право: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. — М.: БЕК, 1998.— С. 398; Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України. — К.: Істина, 2003. —С. 238.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 р. / / Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
7. Офіційний вісник. — 1997. — № 3. — Ст. 140.
8. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України.— 1996. — № 18. — Ст. 78; Закон України від 04 жовтня 2001 р. / / Відомості Верховної РадиУкраїни. — 2002. — № 7. — Ст. 50.
9. Баланс. — 1999. — № 9. — С. 15.
10. Кодекс торгового мореплавства України: Закон України від 23 травня 1995 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1995. — № 47. — Ст. 349; Умови і правила здійснення агентування і фрахтування морського торгового флоту і контролем за їхнім дотриманням: НаказМіністерства транспорту України № 247 від 17 травня 1994 р. / / Нормативные акты Украины. — Компьютерный банк правовой информации. — К., 2001. — № 6.
11. Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве: Кандидатское рассуждение.— Ярославль, 1878. — С. 18.
12. Гордон А. Представительство в гражданском праве. — С.Пб., 1879. — С. 10.
13. Хвостов В. М. Система римского права. — М.: Спарк, 1996. — С. 182.
14. Сєвєрова О. Представництво за римським правом / / Юридический вестник. — 2000. — № 4.— С. 114-116.
15. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работи оказании услуг. — М.: Статут, 2002. — С. 393-396.
Опубліковано
2020-07-29