ДЕРЖАВНА І МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА СУДНА МОРСЬКОГО ФЛОТУ

  • Н. Э. Бабенко
Ключові слова: морський флот

Анотація

З початку 90-х рр. почалась розбудова України як незалежної держави. Вважаючи, що зміни торкнулись в першу чергу полі-тичних та економічних напрямів розвитку держави, не можна не відмітити, що вони мали бути закріплені в законодавстві, як у формальному вираженні шляхів реалізації цих напрямів. Ці зміни торкнулися всіх галузей суспільних відно-син, і що важливо — визначили новий підхід до права власності.

Посилання

1. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право. — К.: АСК, 2001. — С. 66, 284.
2. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. — Х.: Одиссей, 2004.
3. Цивільний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Господарський кодекс України / / Офіційний вісник України. — 2003. — № 11, 28 берез.
5. Цивільний кодекс України / / Офіційний вісник України. — 2003. — № 11, 28 берез.
6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М.:Юристъ, 2001. — С. 51.
7. Основы государства и права: Учеб. пособие. — О.: Астропринт, 1997. — С. 11.
8. Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Х.: КОНСУМ, 2000. — С. 42.
9. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципальне право: Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. — К., 2000. — С. 73.
10. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — С. 5-6.
11. Конституція України. — О.: Астропринт, 1999.
12. Кодекс торговельного мореплавства України. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 48.
13. Жудро А. К., Джавад Ю.Х. Морское право. — М.: Транспорт, 1974. — С. 55.
14. Кодекс торгового мореплавания РФ. — М.: Ось-89, 1999. — С. 7.
Опубліковано
2020-07-29