МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ — ОРГАН ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

  • Т. В. Аверочкіна
Ключові слова: господарський розвиток

Анотація

Спеціальні (вільні) економічні зони (далі — СЕЗ) — один з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулюван-ня міжнародного економічного співробітництва на основі залучення інозем-них інвестицій. У поєднанні з іншими елементами загальної стратегії еконо-мічного розвитку країни СЕЗ спроможні забезпечити активізацію підприєм-ницької діяльності, залучення нових технологій, розвиток ринкових методів господарювання, а в остаточному підсумку — збільшення виробництва і поста-чання високоякісних товарів та послуг як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Це одна з найстаріших та разом з тим найновітніших ідей людства у сфері економічного розвитку

Посилання

1. Васильев А., Додин Е., Туманов В. Предприниматель: его права, обязанности, ответственность.— О., 1994. — С. 63.
2. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. № 2673-ХІІ / / Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 50. — Ст. 676.
3. Про спеціальну економічну зону «Славутич»: Закон України від 3 червня 1999 р. № 721-ХГУ/ / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 32. — Ст. 263.
4. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»:Закон України від 18 березня 1999 р. № 5 1 4 - Х ^ / / Відомості Верховної Ради України. —1999. — № 18. — Ст. 139.
5. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1607-ІІІ / / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 26. — Ст. 208.
6. Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. Вільні економічні зони. — К., 2002. —С. 180-181.
7. Кивалов С. В. Средства осуществления таможенной политики Украины. — О., 1995. — С. 30-31.
8. Баймуратов М. А. Проблема международной правосубъектности органов местного самоуправления. — О., 1996. — С. 26.
9. Буткевич О. В. Органи управління вільних економічних зон України / / Вісник господарського судочинства. — 2003. — № 2. — С. 170.
10. Про спеціальну економічну зону «Рені»: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1605-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25. — Ст. 196.
11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 5 8 6 - Х ^ / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
13. Конституція України: Прийнята п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
Опубліковано
2020-07-29