ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

  • Б. А. Кормич
Ключові слова: правові основи, технічний захист

Анотація

Однією з ознак сучасної системи управління є широке і ефективне викори-стання автоматизованих систем передачі даних. Тому питання правового ре-гулювання функціонування таких систем є важливою проблемою, яку необхід-но вирішувати в процесі реформування управлінської діяльності держави. Цей аспект має особливе значення і при вирішенні проблем інформаційної безпе-ки. Тож юридична наукова думка не може обходити такі складні і разом з тим теоретично та практично значимі питання.

Посилання

1. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: Організаційно-правові питання теорії і практики / За ред. Р. А. Калюжного та В. О. Шамаря. — К., 2002.
2. Копылов В. А. Информационное право. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2002.
3. Ярочкин В. И. Информационная безопасность. — М.: Междунар. отношения, 2000. — С. 32-33.
4. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 року№ 80/94-ВР / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 31. — Ст. 286.
5. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних: Указ Президента України від 24 вересня 2001 р. № 891/2001.
6. Про затвердження Порядку захисту державних інформаційних ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах: Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 24 грудня 2001 р. № 76.
7. Про Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України від27 вересня 1999 р. № 1229.
8. Про Положення про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації:Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Службибезпеки України від 22 грудня 1999 р. № 61.
9. Про затвердження Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захистуінформації для власних потреб: Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 23 лютого 2002 р. № 9.
10. Про Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації: Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпекиУкраїни від 29 грудня 1999 р. № 62.
11. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: ПостановаКабінету Міністрів від 13 березня 2002 р. № 281.
Опубліковано
2020-07-29