МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОЮ І НАФТОПРОДУКТАМИ ІЗ СУДЕН

  • О. Білоус
Ключові слова: міжнародно-правове регулювання

Анотація

Однієї з найважливіших проблем, особливо в сучасних умовах екологічних катаклізмів, є проблема збереження морського середовища, що має найважливі-ше значення для життя всього людства. Дійсно, значне число досліджень свідчить про те, що Світовий океан відіграє велику роль у формуванні клімату, виробляє значну частку кисню, необхідного для життя на землі і є найважливі-шим джерелом мінеральних і харчових ресурсів. Тому він — безпосередній об'єкт вивчення біологів, фізиків, хіміків, іхтіологів, океанологів і т. д. Поряд з цим Світовий океан, як ми знаємо, широко використовується для міжнародно-го судноплавства, а це вимагає, у свою чергу, ретельного й обґрунтованого міжна-родно-правового регулювання, і тому ця проблема є об'єктом вивчення і юристів. У різний час висвітленням різних її аспектів займалися Г. С. Горшков, В. П. Ки-риленко, В. А. Кисельов, Т. Р. Короткий, К. Хакапаа та ін.

Посилання

1. Конституция для океанов (UNCLOS 82): Учеб.-метод. пособие. — О., 1999. — С. 86-90. —(Б-ка журн. «Торговое мореплавание». Сер.: Правовое регулирование торгового мореплавания).
2. Хакапаа К. Загрязнения морской среды и международное право / Пер. с анг. В. А. Киселева.— М.: Прогресс, 1986. — С. 154.
3. Короткий Т. Р. Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения с судов. — О.:Латстар, 2002. — С. 37.
4. Киселев В. А. Международные соглашения по предотвращению загрязнения морской среды.— М.: Транспорт, 1986. — С. 54.
5. Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий,приводящих к загрязнению нефтью: Сб. междунар. договоров СССР по вопросам мореплавания. — М.: Гл. упр. навигации и океанографии МО СССР, 1988.
6. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Протокол 1978 г.— М.: ЦРИА «Морфлот», 1980.
7. Короткий Т. Р. Правовая регламентация охраны морской среды от загрязнения морским транс-портом / / Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем: Зб. наук. праць Одес.держ. мор. ун-ту / Гол. ред. Л. В. Багрій-Шахматов. — О., 2001. — С. 264.
8. Петров Г. Не утони / / Морские вести России. — 2003. — № 3-4. — С. 18.
Опубліковано
2020-07-29