ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  • Н. О. Якубовська
Ключові слова: агатонаціональність, корпорації

Анотація

На початку 90-х рр. більшість постсоціалістичних держав почали активний перехід до ринкової економіки, який базувався на лібералізації правового ре-гулювання економічної діяльності як національних компаній, так й іноземних багатонаціональних корпорацій (БНК). На шляху правових та економічних реформ найбільшого успіху досягли країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які створили ефективну систему правового регулювання інвестиційної діяльності та вже найближчим часом стануть членами Європейського Союзу . Необхідність залучення інвестицій БНК до країн з перехідною економікою обумовили інтерес вітчизняних та закордонних вчених до дослідження питань, пов'язаних з правовим регулюванням діяльності БНК. Слід зазначити, що вагомим внеском у дослідження різних аспектів діяльності БНК стали праці вітчизняних та закордонних вчених Дж. Даннінга, П. Фішера, Дж. Робинсона, О. І. Рогача, О. І. Шниркова, О. В. Плотнікова, В. Є. Новицького та інших.

Посилання

1. Рогач О. І., Шнирков О. І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки:Навч. посіб. / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Вид. центр «Київський ун-т», 1999.
2. Якубовська Н. О. Актуальні проблеми діяльності багатонаціональних компаній в Україні //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2003. — Вип. 21.
3. Poland Country Commercial Guide Financial year 2003: Investment Climate. The U.S. Departmentof Commerce's Trade Information Center. — Washington 2003.
4. Hungary Country Commercial Guide Financial year 2003: Investment Climate. The U.S. Departmentof Commerce's Trade Information Center. — Washington 2003.
5. Czech Republic Country Commercial Guide Financial year 2003: Investment Climate. The U.S.Department of Commerce's Trade Information Center. — Washington 2003.
6. Bulgaria Country Commercial Guide Financial year 2003: Investment Climate. The U.S. Departmentof Commerce's Trade Information Center. — Washington 2003.
7. Romania Country Commercial Guide Financial year 2003: Investment Climate. The U.S. Departmentof Commerce's Trade Information Center. — Washington 2003.
Опубліковано
2020-07-29