ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИГРОМАДСЬКИХ ПРОЯВІВ І ВНУТРІШНІЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ

  • Д. А. Тузов
Ключові слова: глобалізація, особистість

Анотація

Над людством тисячоліттями носиться примарний образ світлого майбут-нього, який манить людей загальним добробутом. Проте усі намагання набли-зитися до нього, спираючись на значущість тільки зовнішніх факторів, розби-валися, врешті-решт, об потайні скелі внутрішнього світу особистості, породжу-ючи соціальні катаклізми, додаткові страждання, безпрецедентне зростання вну-трівидової агресії, збільшення антигромадських проявів. Причому закінчення минулого і початок нинішнього віків ознаменувалися різким зростанням не-гативу. Руйнується природнє середовище проживання людей, розриваються екологічні ланки, зростає чисельність хвороб, не припиняються етнічні і націо-нальні конфлікти, ведуться нескінченні братовбивчі побоїща.

Посилання

1. Антонян Ю. М. Психология убийства. — М., 1997.
2. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические аномалии. — М., 1998.
3. Альфред Гуггенбюль Крейг. Благо сатаны: Парадоксы психологии. — С.Пб., 1997.
4. Аргументы и факты в Украине. — 2000. — 4 янв.
5. Безант Анни. Исследование сознания. — К., 1997.
6. Берн Эрик. Психоанализ и психотерапия для несведущих. — М., 2000.
7. Бурго Партридж. История оргий. — М., 1997.
8. Духовный кризис / Под ред. С. Грофа и К. Гроф. — М., 2000.
9. Зигмунд Фрейд. Психология бессознательного. — М., 1990.
10. Кудрявцев И. А., Ратинов Н. А. Криминальная агрессия. — М., 2000.
11. Криминология ХХ век. — С.Пб., 2000.
12. Карл Густав Юнг. Бог и бессознательное. — М., 1998.
13. Керол Э. Изард. Психология эмоций. — С.Пб., 1999.
14. Лебедев В. И. Раздвоение личности и бессознательное (о неосознаваемых формах психической деятельности. — М., 2002.
15. Мирча Элиаде. Шаманизм. — София, 1998.
16. Психология человеческой агрессивности. — Минск, 1999.
17. Роберт Джонсон. Сновидения и фантазии. — К., 1996.
18. Страх. Страсти человеческие. — М., 1998.
19. Теоретические проблемы психологии личности. — М., 1974.
20. Труд. — 2002. — 11 окт.
21. Тузов А. П. Від конфлікту до злочину / / Право України. — 1993. — № 2.
22. Тузов А. П., Тузов Д. А. Неусвідомлене в механізмі антигромадської поведінки / / Право України. — 1999. — № 8.
23. Тузов Д. А. Особистість в сфері мотивації злочинної поведінки / / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — О., 2002. — Вип. 14. — С. 69-79.
Опубліковано
2020-07-29