ПОЛІТИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ І ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

  • В. Б. Онопченко
Ключові слова: греко-католицька церква

Анотація

Після тривалих гонінь та переслідувань однією із найчисельніших і най-впливовіших релігійних організацій стала Українська греко-католицька цер-ква. Оскільки доля цієї церкви завжди залежала від офіційної влади, важли-ве значення має дослідження саме політичних аспектів її ліквідації і відрод-ження.

Посилання

1. Українська церква між Сходом і Заходом. — К., 1996.
2. Пащенко В. Греко-католики в Україні. — Полтава, 2002.
3. Сергійчук В. Нескорена церква. — К., 2001.
4. Біскуп А. Проповідники ворожнечі. — Львів, 1986.
5. Возняк С. Уніатство — знаряддя клерикального антикомунізму. — К., 1987.
6. Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. — М., 1988.
7. Уткін О. Унія: шлях ганьби і зради. — Ужгород, 1987.
8. Мартирологія Українських церков. Т.11. — Торонто, 1985. — С. 49-50, 56-57.
9. Українська церква між Сходом і Заходом. — К., 1996. — С. 85.
10. Решение Собора Греко-католической униатской церкви, состоявшегося в г. Львове 8-10 марта1946 года / / Львовский церковный Собор: Документы и материалы. 1946-1981. — М., 1982.— С. 96.
11. Сергійчук В. Вказ. праця. — С. 439-442.
12. ЦДАГОУ. — Ф.1. — Оп. 25. — Спр. 2980. — Арк. 44.
13. ЦДАГОУ. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 3330. — Арк. 38-41.
14. Комуніст України. — 1988. — № 5. — С. 14-15.
15. Гречко І. Відновлення УГКЦ в Україні / / Різдво Христове — 2000. — Львів, 2001. — С. 105.
16. Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні. — К., 2000. — С. 273.
17. Сергійчук В. Вказ. праця. — С. 449-450.
18. Робітнича газета. — 1989. — 20 серп.; Пащенко В. Вказ. праця. — С. 289.
19. Українська греко-католицька церква. — Львів, 1992. — С. 86
20. Людина і світ. — 1990. — № 12. — С. 35.
21. Українська церква між Сходом і Заходом. — К., 1996. — С. 87.
22. Там само. — С. 82.
23. Людина і світ. — 1992. — № 11-12. — С. 43.
24. Людина і світ. — 1994. — № 10. — С. 10.
25. Релігійна панорама. — 2000. — С. 61.
26. Людина і світ. — 1997. — № 8. — С. 25-26.
27. Пащенко В. Вказ. праця. — С. 549.
28. Людина і світ. — 2000. — № 1. — С. 26.
29. Історія релігій в Україні. — К., 1999. — С. 583.
Опубліковано
2020-07-29